இலங்கையில் டெங்கு நுளம்புகளை அழிக்க Wolbachia நுளம்புகள் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து இறக்குமதி.

என்னடா இது பித்தலாட்டமா இருக்கு?

வெற்றி அளிக்குமா?

689 total views, 1 views today